Bacaan Surat Al Maidah Ayat 48, Arti Perkata Dan Penjelasanya | Khazzanah Tour

Izin Umroh: no. 116 Thn. 2008 I izin Haji: D/91/2014 _By : PT. Khazzanah Al - Anshary

HP / WA : 0823-24288-317
Paket-Umroh-Plus-Turki-Paket-Umroh-Ramadhan-Murah

Bacaan Surat Al Maidah Ayat 48, Arti Perkata Dan Penjelasanya

Asalamualikum Kali ini kita akan ulas Surat Al maidah Ayat 48 Arti Perkata dan terjemahanya yang mudah mudahan mnfatnya buat teman - teman semuanya

Surat-AlMaidah-Ayat-48-Arti-Terjemahanya


Waanzalnaa ilaikalkitaaba bilhaqqi mushoddiqollimaa baina yadaihi minal kitaabi wa mihaiminan “alaihi fahkum bainahumbimaaa anzalallaahu wa laa tattabi’ ahwaa ahum ‘ammaa jaa aka minal haq. Likulli ja’alnaa minkum syir’atan wamin haa jaa. walau syaa allahu layaj’alakum ummatan waa hidatan walaa kinliyabluakum fiimaaa aataakum fastabiqul khoiroot. Ilaahi marji’ukum jamii’aan fayunabbiukum bimaa kuntum fiihi takhtalifuun.

Artinya:
Dan Kami telah turunkan kepada mu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan  apa yang sebelumnya, yaitu kitab kitab ( yang diturunkan sebelumnya ).

Dan batu ujian terhadap kitab kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa  yang Allah turunkan dan jangan lah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggajlkan kebenaran yang telah datang kepadamu.

Untuk tiap tiap tiap umat di antaramu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki niscaya kami di jadikanNYA satu umat ( saja). Tetapi Alllah hendak menguji kami terhadapa pemberianNYA kepadamu, maka berlomba lombalah berbuat kebajikan.

Hanya kepada Allah-lah kembali  kamu semuanya, lalu diberitahkaNYA kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.

Berikut Arti Perkata Quran Surat Al Maidah Ayat  48 :

Quran-Surat-AlMaidah-Ayat-48-Arti-Perkata-Tejemahnya-Lengkap

Waanzalnaa : Dan Kami telah turunkan
ilaikalkitaaba : kepada mu kitab (Al Quran)

bilhaqqi : dengan benar
mushoddiqollimaa : membenarkan  apa yang

baina yadaihi : sebelumnya
minal kitaabi : dari kitab kitab

wa muhaiminan : Dan batu ujian
‘alaihi : atasnya

fahkum : Maka putuskanlah
baina : diantara

hum : mereka
bimaaa : dengan apa yang

anzalallaahu : Allah turunkan
wa laa : dan janganlah

tattabi’ :  mengikuti
ahwaa ahum : hawa nafsu mereka

‘ammaa : meniggalkan
Jaa aka : yang kepadamu

minal haq : dari kebenaran
Likulli : bagi setiap

ja’alnaa : kami turunkan
minkum : di antaramu

syir’atan : aturan
wamin haa jaa :  dan jalan terang

walau syaa : Dan sekiranya menghendaki
allahu layaj’alakum : Allah kepada kalian

ummatan : umat
waahidatan : yang satu

walaa : dan janganlah
kinliyabluakum : menguji pemberianya

 fiimaaa : apa apa yang
/aataakum : deberikan kepadamu

fastabiqul : berlomba lombalah
khoiroot : kebaikan

Ilaahi : kepadanya
marji’ukum : kalian di kembalikan

jamii’aan : semuanya
fayunabbiukum : maka dia beritahukan kepadamu

bimaa : apa yang
kuntum : kalian

fiihi : dalam
takhtalifuun : kalian perselisihkan

Demikian sedkit ulasan bacaan Surat Al maidah ayat 48 terjemah dan arti perkata. Bila ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wasaalamualaikum waroh matullahi wa barakaatuh.


Paket-Umroh-Plus-Turki-Paket-Umroh-Ramadhan-Murah