Bacaan Surat Al Kafirun Dan Artinya Beserta Penjelasanya | Khazzanah Tour

Izin Umroh: no. 116 Thn. 2008 I izin Haji: D/91/2014 _By : PT. Khazzanah Al - Anshary

HP / WA : 0823-24288-317
Paket-Umroh-Plus-Turki-Paket-Umroh-Ramadhan-Murah

Bacaan Surat Al Kafirun Dan Artinya Beserta Penjelasanya


Bacaan Surat Al Kafirun Dan Artinya Beserta Penjelasanya.

Al Kafirun - Asalamualaikum Sahabat Muslim dan Muslimah di manapun anda berada, kali ini kita akan mengulas tentang Surat Al Kafirun Dan Artinya Serta Penjelasanya. Surat Al Kafirun itu terdiri dari 6 ayat. Surah ini termasuk surah Makkiyah atau surah yang di turunkan kepada Nabi Muhammad saat beliau baginda berada di kota Mekah.

Bacaan-Surat-Al-Kafirun-Dan-Artinya-Penjelasanya-Lengkap


Al - Quran merupakan petunjuk bagi kehidupan manusia di duia dan akherat. Isinya di wahyukan kepada Nabi muhammad lalu di sampaikan kepada umat manusia supaya mendapat "Cahaya Terang" dalam hidupnya dan manusia tidak tersesat dari jalan yang gelap gulita. Yang intinya kitab mulia ini tujuanya baik untuk kita semua. Nah di dalam kitab suci islam salah satunya di juz amma atau juz 30 terdapat Surat Al - Kafirun Dan Artinya lengkap.

Surat-Al-Kafirun-Dan-Artinya


Surat Al Kafirun Dan Artinya ini Banyak mengatur hubungan beragama kita dengan umat beragama lainya. Surah ini di turunkan sesudah surah Al Maa'uun. Diberi nama Al Kafirun salah satunya di karenakan di ambil dari perkataan "Al kaafirun" yang terdapat pada ayat pertama surat ini. yang mana arti dari nama surat ini adalah orang-orang kafir.

Berikut bunyi / tulisan ayat dan terjemahanya:


Bacaan-Surat-Al Kafirun-Dan-Artinya-Lengkap


Bismillahirrahmaanirrahim

1/. Qulyaa ayyu hal kaafiruun.
2/. Laa a'budumaa ta'buduun.
3/. Walaa antum aabiduunamaa 'abud.
4/. Walaa ana'aabidunmaa a'badtum.
5/. Walaa antum 'aabiduu namaa 'abud
6/. Lakum diinukum waliyadiin.

# Berikut Arti Surat Al Kafirun Ayat 1 Sampai Ayat 6 Latin :


Dengan menyebut asma Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.

1). Katakanlah:
"Hai orang-orang yang kafir".

2). Aku tidak akan pernah menyembah apa apa yang kalian sembah.

3). Dan kalian bukan penyembah Sesembahan yang aku sembah.

4). Dan aku tidak pernah menjadi penyembah dari apapun yang kalian sembah.

5). Dan kalian bukan penyembah sesembahan yang aku sembah.

6). Bagimulah agamamu, bagikulah agamaku.

Bisa Baca Juga:
Manfaat Sedekah Yang Luar Biasa

Surat Al - Kafirun Dan Artinya Perkata

1. Qul             :  Katakanlah
    YaAyyuhal  : Wahai
    AlKaafirun  : Orang – orang Kafir

2. Laa ‘Abudu : Aku Tidak Menyembah
    Maa             : Apa yang
    Ta’buduun   : Kalian sembah

3. Wa laa          :  Dan tidaklah
    Antum          :  Kalian
    Aabiduu       :  Menyembah
    Namaa’abud : Yang kami sembah

4. Wa laa           :  Dan tidaklah
    Ana               :  Saya
   ‘AaBidunmaa : Menjadi penyembah
   ‘Abdtum         :  Apa yang kalian sembah

5. Wa laa          :  Dan tidaklah
    Antum          :  Kalian
    Aabiduu        : Menyembah
    Namaa’abud  : Yang Kami Sembah

6. Lakum    :  Bagimu
   Diinukum : Agamamu
   Wa           : Dan
   Li yadiin   : Bagiku Agamaku
Surat-Al-Kafirun-Dan-Artinya-Ayat-1-6


Penjelasan Arti Surat Al - Kafirun : 

Di dalam Surat Al Kafirun ini beberapa kadungan isinya ialah pernyataan bahwa Tuhan yang
di sembah Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihiwassalam dan para pengikutnya bukanlah apa yang di sembah oleh orang - orang kafir. Lalu Rasul Muhammad tidak akan pernah menyembah apapun yang di sembah dan di puja masyarakat yang kafir.

Surat Al Kafirun Dan Artinya ini menerangkan bahwa tidak ada toleransi dalam hal keimanan, ketakwaan serta dalam hal ritual ibadah mahdhoh terutamanya. Dan ayat ayat ini juga mengisyaratkan habisnya harapan orang oran kafir dalam rangka usaha mereka supaya Nabi Muhammad meninggalkan perbuatan mengajak untuk menyembah Allah Swt.

Apa sih Asbabul Nuzul / Sebab Turunya Al Kafirun Yang Perlu Kita Mengetahuinya Arti Dan Maknaya? 

Salah satu keistimewaan surat ini merupakan di jadikan landasan buat saling menghormati antara umat islam dengan umat lainya, dan saling menghargai  antara umat beragama.

Dalam riwayat perkabaranya dahulu Nabi Muhammad dalam dakwahnya menyebarkan dan mengenalkan ajaran Kebenaran dari Allah SWT mendapat hadangan serta rintangan dari kaum kafir Mekah. Beliau banyak mendapat tawaran harta yang berlimpah, tahta / jabatan yang tinggi, wanita cantik cantik dari kaum kafir Mekah supaya mengehentikan jalan dakwah Nabi Muhamamd SAW.

Asbabun nuzul surat al kafirun menurut kabar dari riwat At Thabrani dan Ibnu Hatim yang di dapat dari Ibnu Abbas:

Sebab turun nya Al Kafirun pada waktu itu kaum kafir quraisy Mekah ingin menghentikan ajaran Kebenaran Allah Swt. Ajaranya islam di anggap melenceng jauh dari kepercayaan dan peribadatan Nenek moyang Kaum Quraisy saat itu.

Dalam riwayat sejarah tersebut di ceritakan bahawa kaum kafirin Mekah menawrkan berbagai kesenangan duniawi buat membujuk Nabi Muhammad tapi mereka mengajukan syarat syarat, dinataranya mereka mengucapkan : “ Wahai Muhammad, Kami akan memberikan Harta banyak, Wnita cantik, jabatan tinggi atau apapun yang kamu minta asalkan kamu menghentikan mengkritik agama kami dan kamu harus menyembah tuhan kami “ .

Akan tetapi Nabi Muhammad menilaknya denga halus dengan menjawab: “ Saya akan menunggu perintah dari TuhanKu”  Nabi Muhammad jawabanya tidak kasar dan tetap tidak memaksa kaum quraisy buat masuk agama Islam

Dengan mengetahui sedikit banyak tentang Asbabun nuzul atau sebab turunya Al Quran, maka kita bisa mendapat dan ambil pelajaran bahwa kita sebaiknya tidak memaksakan kehendak supaya orang lain memeluk agama islam dan tidak mengolok olok ajaran orang lain.

Selain karena hal tersebut memperkeruh suasana dan menyulut permusuhan, hal tersebut juga di larang oleh Allah dalam surat al – An’am ayat 108 :

“ Dan janganlah kamu menghina apa apa yang di sembah mereka selain Allah, sebab mereka nantinya membalas akan mengolok olok Allah melaaui batas dengan tanpa pengetahuan “

Sebaiknya kita berdakwah dan mengajarkan / menyebarkan ajaran Allah dengan halus, kasih sayang dan lembut seperti yang contohkan Nabi Muhamamd Saw. Sebenanrya hati ini akan jauh lebih mudah di sentuh dengan hati juga. Jika kita sentuh mereka dengan kekerasan merekapun akan berlari menjauh.

Tindakan nyata buat berbagi kebaikan dan berkasih sayang kepada yang akan kita dakwahi lebih berkesan dari pada hanya sekedar omongan apalagi kritik pedas kepada kaum musrikin / kafir. Mengajak kaum di luar islam dengan tulus kasih sayang akan lebih mudah di terima oleh mereka dan tidak menimbulkan kegaduhan. Seperti halnya yang Allah perintahkan dalam Quran Surat An – Nahl ayat 125:

“ Serulah kepada jalan Rabbmu dengan Hikmah ( Science, Ilmu, Kasih sayang )  dan pelajaran yang baik serta bantahlah mereka dengan cara yang baik ”

Bisa Baca Juga : Manfaat Sholat Tahajud

Demikian Penjelasan tentang Asbabun nuzul atau Sebab turun nya Al Kafirun. Semoga informasi ini bisa membawa manfaat dan kebaikan yang banyak bagi kehidupan sehari hari.

Sekali lagi bahwa Qur'an merupakan Petunjuk dan penerangan hidup manusia supaya tidak mendapat kesempitan hidup dan supaya manusia di beri Kelapangan dalam hidupya, baik untuk saat ini maupun di masa mendatang. Nah di dalam al quran tadi, salah satu surah yang terapat pada isinya adalah ayat ayat di atas ini, yang perlu kita tau dan perdalam lagi juga makna maknanya. Demikian penjelasan tentang Surat Al Kafirun Dan Artinya Serta Penjelasanya. Mohon maaf atas kekuranganya. Sekian.Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakaatuh.


Paket-Umroh-Plus-Turki-Paket-Umroh-Ramadhan-Murah